de

de
prep
1. [característica, sentit partitiu, pertinença, relació, aposició, assumpte, motiu] of
Aquest jersei és fet de llana - This sweater (Am.) / jumper (Br.) is made of wool
Aquesta mena de mala herba em fa esternudar - These kinds of weeds make me sneeze
En tenim de molt bonics - We have some really pretty ones
Les busques del rellotge són tortes - The hands of the clock are crooked
és el contrari del que penses - It's the opposite of what you think
El rei li va donar el títol de comte - The king gave him the title of count
Va escriure els seus primers dos llibres de (o sobre) filosofia grega abans de tenir trenta anys - She wrote her first two books of Greek philosophy before she was thirty
Estava orgullós del seu fill - He was proud of his son
nota: Notem que en català es pot posar la preposició "de" amb valor partitiu davant els adjectius determinatius o especificatius. Aquestes locucions es tradueixen en anglès sense preposició.
2. [origen, procedència i punt de partença, causa i separació] from
D'on véns? - Where do you come from?
és cec de naixença - He has been blind from birth
Es va morir de les seves ferides - He died from his wounds
Europa està cansada de tantes guerres i rivalitats - Europe is tired of so many wars and rivalries
El van excloure de l'equip - They excluded him from the team
Aquesta pomada et protegirà la pell del sol - This lotion will protect your skin from the sun
3. [agent] by
Era fet del meu pare - It was made by my father
En aquest poble som coneguts de tothom - In this town we're well known by everybody
4. [verb + de, on "de" expressa el terme de l'acció verbal] about / of / from
Abstenir-se de - To abstain from
Assabentar-se de - To hear about / of
Parlar de - To talk (or speak) about / of
Recuperar-se de - To recover from
nota: Si el complement prepositiu és un infinitiu, en anglès es tradueix per gerundi.
5. [altres verbs + de] on / to / at / with
Això no depèn de mi, sinó d'en Robert - This doesn't depend on me, it depends on Robert
Dubta de la seva pròpia existència - He doubts his own existence
Jo mateix me n'ocuparé - I'll take care of it myself
Hem decidit (de) vendre la casa - We've decided to sell our house
nota: En el cas d'aquestes combinacions 'verb+de', el mot "de" pot ser traduït en anglès per preposicions diverses i, si el verb català es tradueix en anglès per un verb transitiu, "de" no es tradueix (p.ex. adonar-se de || to realize (or notice); dubtar de || to doubt (or mistrust); fiar-se de || to trust; penedir-se de || to regret; recordar-se de || to remember).
6. [de + infinitiu] to (verb) / (verb) -ing
Hem decidit (de) vendre la casa - We have decided to sell our house
Va prometre de venir - He promised to come
Li vaig aconsellar de no dir-ne res - I advised him not to say anything about it
No em podia estar de notar la seva falta d'entusiasme - I couldn't help noticing their lack of enthusiasm
Quan deixaràs de fumar? - When are you going to quit (o give up) smoking?
No em recordava de dir-li-ho - I didn't remember to tell him
M'agrada (de) passejar pel jardí - I like to walk (o I like walking) in the garden
Evito (de) dir res que l'empipi - I avoid saying anything that bothers her
nota: La combinació "de + infinitiu" se sol traduir en anglès per l'infinitiu "to" però es tradueix en anglès per un gerundi després dels verbs assajar (practice), deixar (quit), evitar (avoid), no poder estar-se (can't help) i parar (stop). Es tradueix per un gerundi o l'infinitiu "to", a vegades amb un canvi de sentit, després dels verbs agradar (like), oblidar(-se) (forget), permetre's (afford), preferir (prefer) i recordar(-se) (remember).

Diccionari Català-Anglès. 2013.

Нужна помощь с курсовой?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”